ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU 
do 30 tysięcy euro.(Postępowanie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych)

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Pielgrzymowicach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia: „Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych dla Publicznego Przedszkola w Pielgrzymowicach ”

I . Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych /według załączników/

II. Pozostałe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zapytania:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego i wartości umowy. Dopuszcza się składanie ofert częściowych

III. Dokumenty, jakie maja dostarczyć wykonawcy:
1. Formularz oferty – załącznik nr 1

IV. Termin składania ofert:
1. Do 07.03.2018 r. do godz.9. 00

V. Miejsce składania ofert:
Publiczne Przedszkole
ul. Karola Miarki 8
43-252 Pielgrzymowice

VI .Forma składania ofert:
1.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z nazwą firmy z napisem:
„Oferta na zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych"

VII. Informacje na temat zamówienia można uzyskać:
Pod numerem telefonu 32 47 23 141

VIII. Termin dostawy:
Według § 6 pkt 1 umowy

IX. Kryterium wyboru oferty:
Najniższa cena

X. Informacje o złożonych ofertach oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły
O terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę telefonicznie.

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

                                                                                     Zatwierdził mgr Dorota Rybka

                                                  – dyrektor Publicznego Przedszkola w Pielgrzymowicach

 

Załącznik Nr 1 - formularz oferty do pobrania : Załącznik Nr 1 - formularz oferty.

Wzór umowy do pobrania: Wzór umowy .

oferta cenowa do pobrania Nr1 : Oferta cenowa nr1 .

oferta cenowa do pobrania Nr2 : Oferta cenowa nr2 .

oferta cenowa do pobrania Nr3 : Oferta cenowa nr3 .

oferta cenowa do pobrania Nr4 : Oferta cenowa nr4 .

oferta cenowa do pobrania Nr5 : Oferta cenowa nr5 .

oferta cenowa do pobrania Nr6 : Oferta cenowa nr6 .

oferta cenowa do pobrania Nr7 : Oferta cenowa nr7 .

oferta cenowa do pobrania Nr8 : Oferta cenowa nr8 .

oferta cenowa do pobrania Nr9 : Oferta cenowa nr9 .

oferta cenowa do pobrania Nr10 : Oferta cenowa nr10 .

 

 

 

 

Karta zgłoszenia (plik do pobrania)

 

 

Nowy e-mail przedszkola :

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podkategorie

 

 

 

 

 

 

 

 

projekt www eddo